Normativa

Generalitat de Catalunya

Estatuts de La Formiga

– Transparència

 

 

L’equip base de La Formiga està format per 3 persones.
Aquests som nosaltres, perquè ens coneguis una mica millor.

 

Normativa dels cursos de La Formiga:

La reserva de plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs.

 - El pagament de l’ import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’ inici del curs.

 - 7 dies abans de l’ inici del curs o un cop iniciat, no es retornarà l’ import de la matrícula en cas de donar-se de baixa.

 - En cas que el curs s’anul·li per manca d’alumnes inscrits es retornaran els diners per la mateixa via en què es va fer el pagament.

Pagament: Podeu fer-ho en efectiu o bé mitjançant ingrés al següent número de compte de CatalunyaCaixa:  2013-0259-66-0201365204

Recordeu Indicar el vostre nom i el curs al qual us inscriviu. 

 - Descomptes: Si teniu dret a descompte segons lo estipulat a la descripció dels cursos, heu de presentar els documents acreditatius de la situació que us dóna accés el primer dia de classe o bé enviar una còpia al mail amb la inscripció: Carnet Jove, Carnet família nombrosa o monoparental, Dardo, Certificat cursos de La Formiga.

– Bonificacions: Si sou treballadors en actiu us podeu bonificar els cursos de La Formiga. Les dades relatives al treballador i l’entitat han de remetre’s a La Formiga amb més de 7 dies d’antel·lació a l’inici del curs per poder gestionar-se amb la Fundació Tripartita.

 

Preguntes freqüents

– Si he enviat la fitxa d’inscripció, això vol dir que tinc dret a la reserva de plaça?

La fitxa d’inscripció és el pas previ indispensable per accedir al curs.  La reserva de la plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs. En qualsevol cas, el pagament de l’import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’inici del curs.

– Què passa si ja he pagat el curs i al final no puc anar?

Ens has d’avisar lo abans possible. Si ens avises amb temps suficient (mínim 7 dies d’antelació) et retornarem els diners. Pel contrari, si ens avises més tard d’aquests 7 dies, sentint-ho molt no et podrem retornar l’import de la matrícula. Això si, posa’t en contacte amb nosaltres per donar-te el material del curs corresponent.

 I si el curs el suspeneu vosaltres per falta d’alumnes?

En aquest cas, evidentment, et retornem els diners que havies pagat mitjançant un abonament al teu número de compte.

– Puc gaudir d’algun tipus de descompte?

Si ets del carnet Jove pots gaudir d’un % de descompte entre el 5% i el 10% (consulta a la fitxa de cada curs per saber de quan es tracta). L’únic que has de fer es comentar-nos que ets soci quan facis la inscripció, fer el pagament que et correspongui i mostrar-nos el carnet el primer dia de classe.

A partir del 2012, La Formiga també ha ofert diversos descomptes a persones pertanyents a col·lectius amb especials necessitats: persones a l’atur, membres de famílies nombroses i monoparentals i també a les persones amb vinculació a l’entitat: voluntaris o exalumnes de La Formiga ténen dret a diversos descomptes, especificats a la descripció dels cursos al web. Per accedir a aquests descomptes heu de mostrar els documents acreditatius de les diverses situacions, el primer dia de classe, o bé enviar una còpia per mail amb la fitxa d’inscripció.

També pots bonificar-te la formació i fer-la de manera gratuïta si ets treballador en actiu.

En qualsevol cas, els descomptes no són acumulables.

– Rebrè un certificat final de curs?

Si, però per rebre aquesta certificació final del curs és imprescindible haver assistit presencialment com a mínim al 80% de les classes. Això vol dir que, per exemple, d’un curs de 40 hores, nomès en podràs faltar 8h com a màxim per obtenir-ne el certificat.
 

* La Formiga es reserva el dret a suspendre o canviar les dates del curs podent avisar amb una setmana d’antelació abans del seu inici.

Presentació

La Formiga va néixer l’any 2000 amb l’objectiu d’impulsar projectes i actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials relacionades amb l’arribada de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt diverses.

Les primeres activitats de La Formiga es van realitzar al Centre Cívic Pati Llimona, un curs d’aproximació a la cultura xinesa i una exposició de cal•ligrafia i pintura d’artistes xinesos.

L’Escola de Llengua és el primer projecte estable de La Formiga on han participat centenars de persones en cursos d’iniciació al castellà i català. Entre aquests hi ha grups específics per a persones xineses, amb professorat que parla xinès.

La Formiga també destaca per impartir formació de mediació intercultural i també de tècnics d’inserció sociolaboral, entre altres especialitats.

Entre 2001 i 2005 organitza Xinalona, Festival de les arts i la cultura xinesa, que és un punt de trobada de persones interessades en diversos aspectes de la cultura xinesa: la llengua, les arts, la medicina tradicional.

Al 2003 publica el Mètode d’ensenyament de la llengua catalana i castellana per a persones d’origen xinès, material que, des de la primera edició s’ha distribuit a desenes de centres d’educació d’adults.

Paral·lelament durant diversos estius l’associació va organitzar a Santa Coloma de Gramenet el Casal de Llengua Xia Tian, on centenars d’infants d’origen xinès van participar a classes de català i a activitats de lleure. Aquest projecte va ser reconegut l’any 2006 amb el Premi Francesc Candel de la Fundació Carulla.

La Formiga també desenvolupa una tasca molt intensa se suport ajoves romanesos d’ètnia rom i al 2004 organitza les 1es. Jornades d’inclusió social dels gitanos romanesos, amb la participació de professionals i representants del col•lectiu. En aquesta línia al 2010 desenvolupa el projecte Cavall Fort de lleure infantil amb infants a Badalona.

La Formiga també ha fet accions a l’àmbit educatiu amb projectes d’orientació a les famílies i de prevenció de l’absentisme a diversos municipis i amb un servei de traducció a les escoles a Santa Coloma de Gramenet. A les escoles de Barcelona va desenvolupar el projecte Xué Xiao de mediació intercultural amb famílies xineses.

L’any 2006 la Formiga es trasllada a la seva seu actual al barri del Poble Sec on impulsa el projecte Mon Barri de promoció de les dones immigrades. Amb aquesta actuació l’entitat va ser reconeguda el 2008 amb el premi Maria Aurelia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona i al 2015 amb un Premi de la Fundació Bizcabar.

A partir de 2011 La Formiga va situar com a prioritat el treball amb joves i interculturalitat. D’aquí neixen una sèrie de projectes adreçats a joves nouvinguts que combinen el reforç lingüístic amb activitats d’educació en el lleure.

Actualment La Formiga concentra els seus esforços a l’àmbit del  reforç de llengua de joves nouvinguts, al projecte de suport a les dones immigrades Mon Barri i a l’Escola de Llengua.

• Afavorir l’acomodació de la població immigrada, oferint la informació, formació, orientació i acompanyament necessaris per a l’adquisició de les eines per una adaptació integral, òptima i positiva.

• Desenvolupar accions dirigides a col•lectius en situació d’especial vulnerabilitat com: infants i joves, dones, persones immigrades i refugiades, persones en situació d’atur i/o dificultats d’integració sociolaboral, minories ètniques i altres col•lectius.

• Fomentar la convivència intercultural, mitjançant la sensibilització de la població a partir de la promoció de la participació ciutadana i comunitària de les persones nouvingudes i autòctones.

• Oferir formació especialitzada dins de l’àmbit de la intervenció social i intercultural i l’ensenyament de les llengües d’acollida.

• Desenvolupar programes dirigits a joves, per tal d’afavorir el seu procés de desenvolupament personal, mitjançant accions que afavoreixin la seva trajectòria formativa, laboral i/o psicoafectiva.

• Afavorir la consecució de la igualtat de gènere, desplegant projectes dirigits a proporcionar recolzament tan a nivell de formació, com d’orientació i assessorament a dones en situació d’especial vulnerabilitat, així com proporcionar estratègies i recursos per a la conciliació familiar, laboral i social.

• Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d’exclusió social i laboral.

• Promoure la diversitat i la no discriminació en el món del treball, especialment la integració i la igualtat dels treballadors i treballadores amb dificultats per a la inserció laboral.

Xarxa d’acollida de Barcelona

La Xarxa d’Acollida de Barcelona està integrada per un conjunt de 85 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l’objectiu de promoure’n l’autonomia personal i la integració social, alhora que es prova d’aconseguir una cohesió social més efectiva del conjunt de la ciutadania. Les entitats de la Xarxa d’Acollida proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes en els àmbits següents: tràmits administratius, assessorament legal, formació i/o inserció laboral, classes de llengua, sessions de coneixement de l’entorn, salut, atenció social, atenció psicològica i educació no formal. La Formiga forma part del grup de treball de la Coordinadora de la Llengua

La Formiga es troba a un petit local del barri del Poble Sec, al districte de Sants-Montjuïc. Pots arribar fàcilment en metro amb la linea verda (L3), parada Poblesec; o en bicicleta, tens un Bicing al mateix carrer! Vine a coneixer-nos!