Recursos

Ensenyar llengua a alumnat no romànic

BLOG

Creat amb l’ànim de ser una ajuda a mestres i professors amb alumnat XINÈS a tenir una competència lingüística oral i escrita en el mínim temps possible.